Λευτέρης Κόζας, EngD, MBA

Co-Founder/Bus Dev

“Έχοντας εργαστεί τα τελευταία χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων, η GIVE με επιστρέφει κοντά στο μηχανολογικό μου υπόβαθρο. Η προσπάθεια της εταιρίας να συγκεντρώσει μια ισχυρή ομάδα μηχανικών, που να συνδυάζει ένα συγκεκριμένο σύνολο αρχών και δεξιοτήτων, με ό,τι εξωτερικές δυσκολίες συνεπάγεται αυτό, ήταν μια πρόκληση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. ”

Μετά από το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού και τον τίτλο του Master's in Business Administration (MBA), ο Λευτέρης βρήκε την ιδανική εργασιακή του ταυτότητα στη συμβουλευτική εταιριών και την υποστήριξη έργων. Έχει μια εμπειρία 5+ ετών στην κρίση business plans και μια εκτεταμένη εμπλοκή στην επιτυχή κατάθεση προτάσεων για έργα σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εργαζόμενος για χρόνια σαν ανεξάρτητος σύμβουλος, ο Λευτέρης έχει μια ολική εικόνα των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά, καθώς και των τάσεων της. Γνωρίζει εκτεταμένα επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι τομείς της οικονομίας. Συνδυάζοντας τα δύο του επιστημονικά πεδία –μηχανολογία και διοίκηση επιχειρήσεων– ο Λευτέρης πλέον συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της GIVE.